Kutak za iznajmljivače

Iznajmljivači

Ovdje ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne za uspješno vođenje vašeg smještajnog objekta u Balleu. Saznajte kako prijaviti goste, što je potrebno za članstvo u Turističkoj zajednici Balle te kako obračunavati i uplaćivati boravišnu pristojbu.

Naša stručna podrška dostupna je kako bi vam olakšala procese i osigurala da vaš smještajni objekt bude priznat i uspješan u našoj zajednici. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte - tu smo da vam pomognemo!

Više informacija

Prijava boravka turista putem interneta

Turistička zajednica općine Bale omogućuje Vam da prijavljujete goste preko interneta bez ikakvih dodatnih troškova.
Osim unosa i slanja prijava u turističku zajednicu, navedenim programom omogućeno je vođenje knjige domaćih i inozemnih gostiju, te slanje prijava u MUP, u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi iskoristili ovu mogućnost, potrebno Vam je slijedeće:
Pristup internetu s bilo kojeg računala
Vlastita e-mail adresa
Pristupna šifra koju Vam dodjeljuje Turistička zajednica

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju u Uredu Turističke zajednice.

Obveze iznajmljivača

Privatni iznajmljivač?
Gdje zatražiti registraciju
Obveze nakon dobivanja rješenja
....
 

Više informacija u PDF formatu
Više informacija u PPT u zip formatu

Boravišna pristojba

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) članak 3.

Boravišnu pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Više informacija

Članarina turističkim zajednicama

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
Prema članku 12 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

Više informacija

Razredi turističkog mjesta

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06) u sastavu općine Bale je naselje Krmed, Golaš. Prema Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) općina Bale razvrstana je u razred A, dok su ostali, koje se nalazi u njegovom sastavu kao naselje, razvrstano u razred D.
Shodno navedenome željeli bismo Vas obavijestiti da se visina boravišne pristojbe, temeljem Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu (NN 119/11)

Više informacija

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kao vlasnike stanova i kuća za odmor u Balama, podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje pripadajuće boravišne pristojbe u Turističkoj zajednici općine Bale

Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Balama.

Više informacija

Obračun RTV pristojbe u objektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Više informacija

GDPR - Prikupljanje osobnih podataka

S obzirom da je prema “Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka” ispitanike potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Obavijest je prevedena na više jezika, a pojedinačne inačice objavljene su na internetskim stranicama 
https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor