Smještaj i usluge

Zdravstvene usluge

Ambulanta "Bale"

Ordinacija opće medicine
Tel: 00385/(0)52/824280
La Musa 1
Kremenić Vilim dr.