Smještaj i usluge

Ugostiteljske usluge

KONOBA ''KAMENE PRIČE''

Castel 57
Tel: +385 (0)52 824 235
Fax: +385 (0)52 824 150
www.kameneprice.com
e-mail: info@kameneprice.com