Korisni telefonski brojevi

Jedinstveni broj za pomoć: 112

Policija: 192
www.pu-pu.mup.hr

Vatrogasci: 193
Hitna pomoć: 194

Pomoć na cesti (0-24 h): 1987

Informacije o stanju na cestama: 00385 (0)1 46 40 800
www.hak.hr

Informacije: 11888
Međunarodne informacije: 11802

Željeznički kolodvor Pula: 00385 (0)52 541-733

Zračna luka Pula : 00385 (0)52 530 105
www.airport-pula.hr

Autobusni kolodvor Pula: 060 304 090
www.autobusni-kolodvor.com
Autobusni kolodvor Rovinj: 00385 (0)52 811-453
www.autobusni-kolodvor.com

Meteorološka služba: 00385 (0)52 372 520
www.meteo.hr

Telefonski prefiksi:
Austrija (0043), Italija (0039), Njemačka (0049), Slovenija (00386), Mađarska (0036), Velika Britanija (0044), Švicarska (0041), Švedska (0046), Češka (00420), Slovačka (00421), Nizozemska (0031), Danska (0045), Norveška (0047)

Obavijest!
Stranac koji se ne koristi uslugama smještaja, dužan je nadležnom tijelu - policiji prijaviti boravište u roku od 24 sata od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno promjenu adrese stana također u roku od 24 sata.