Potražite i dotaknite stope dinosaura

Kada su1992. godine na morskome dnu na obali Bala pronađene kosti nitko nije mogao vjerovati da će se dogoditi "otkriće stoljeća", a upravo o tome je riječ. Naime, s morskoga dna izronjene su ni manje ni više nego kosti dinosaura. Pretpostavlja se da je na ovome području obitavalo desetak vrsta dinosaura. Jedan od njih je i brachiosaurus, gotovo najveći dinosaur koji je postajao na zemlji čija je težina dosezala do 30 tona, a mogao je dosegnuti duljinu od 20 do 25 metara. Zbog ovog velikog pronalaska Bale su uvrštene u Svjetski popis paleontoloških nalazišta. Baljansko nalazište, koliko je poznato jedino je nalazište u svijetu koje okamenjene ostatke ovih gmazova skriva pod morem, a pretpostavlja se da su neki stari čak 200 milijuna godina. U vitrinama MMC “Ulika” u Muzeju dinosaura kosti su tih ogromnih životinja, i zato svratite do Bala, zastanite u MMC-u “Ulika” dotaknite dinosaurove stope i razgledajte ostatke čudovišnih stvorenja koja su nekad vladala svijetom. 

Više informacija